w w w . u m c . c z / p o u s t   
hlavicka hlavicka
mapka
Poušt u Bechyně, rekreační a školicí středisko

Adresa:
Osada Poušť, Čechova 284, 391 65 Bechyně

Správce:
Bohumil Opočenský
tel.: 603 759 998
e-mail poust@umc.cz
poštovní adresa pro přihlášky:
Evangelická církev metodistická, 28 pluku 15, 101 00 Praha 10
počet přístupů: 01255 dc © 2017